Pomoc Syndyka w Żywcu

Postępowanie upadłościowe przebiega wieloetapowo i wymaga zaangażowania różnych osób m.in. sędziego-komisarza, czy wierzycieli zobowiązanych do zgłoszenia wysokości wierzytelności. Ogromną rolę w procesie oddłużania odgrywa też syndyk. Do jego zadań należy m.in. zarządzanie majątkiem dłużnika. Zgodnie z zapisami ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego  (Dz.U. 2020 poz. 242) podmiot ten jest tzw. zastępcą  pośrednim. Oznacza to, że pełni funkcję kierownika jednostki – wykonuje czynności prawne na rachunek zadłużonego, ale działa we własnym imieniu.

 

Czym zajmuje się syndyk?

Objęcie majątku osoby starającej się o upadłość konsumencką, układową lub likwidacyjną, kontakt z wierzycielami, instytucjami finansowymi, komornikiem, a także oszacowanie wysokości długu i sporządzenie planu likwidacyjnego – to tylko niektóre czynności, jakimi zajmuje się syndyk. Żywiec to miasto, w którym równolegle toczy się wiele spraw dotyczących oddłużenia. Pomoc osoby nadzorującej masę upadłościową jest więc bardzo potrzebna. Na podkreślenie zasługuje fakt, że pełnomocnik sądu odpowiada również za zabezpieczenie majątku przed kradzieżą.

 

Syndyk w Żywcu

Aby zostać syndykiem w Żywcu lub innym mieście w Polsce, należy uzyskać licencję. W tym celu trzeba zdać egzamin przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Składa się on ze stu pytań zamkniętych i zadania otwartego. Dodatkowo osoba starająca się o ten tytuł musi spełniać listę obwarowań – m.in. powinna mieć wyższe wykształcenie i dysponować pełną zdolnością  do czynności prawnych.

Sprawdź nas i sam się przekonaj.

Zapraszamy,
umów z nami termin spotkania.

tel. 512 810 810