Pomoc Syndyka w Bielsku Białej

Najkrócej rzecz ujmując, syndyk jest organem przeprowadzającym postępowanie upadłościowe. Funkcje syndyka może pełnić zarówno osoba fizyczna, jak i spółka handlowa, jeśli wspólnicy całym swoim majątkiem ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania. Żeby zostać syndykiem, konieczne jest uzyskanie licencji, czyli m.in. zdanie z pozytywnym wynikiem pisemnego egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Co ważne, jako syndyk nie może występować wierzyciel, pracownik ani osoba bliska dłużnika.

Syndyk występuje jako pełnomocnik sądu. Do jego zadań należy m.in.:

– objęcie majątku osoby prawnej lub fizycznej, postawionej w stan upadłości, zarządzanie tym majątkiem oraz nadzorowanie go,

– skierowanie zawiadomienia o upadłości do instytucji, np. banków, komornika, wierzycieli,

– przygotowanie spisu inwentarza oraz ocena masy upadłości,

– sporządzenie planu likwidacyjnego, czyli sposobu sprzedania majątku,

– zrobienie listy wierzytelności, przeprowadzenie likwidacji majątku i podział uzyskanych środków pomiędzy wierzycieli.

Syndyk w Bielsku-Białej

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc podmiotom zadłużonym oraz wymagającym wszczęcia postępowania upadłościowego. Ustalamy, jakie kroki trzeba będzie podjąć, żeby wypracować rozwiązanie najbardziej optymalne w danej sytuacji. Wsparcie całego procesu zapewnia licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, czyli syndyk Bielsko-Biała to jedno z miast, w których mogą Państwo umówić się na spotkanie z naszym specjalistą. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź nas i sam się przekonaj.

Zapraszamy,
umów z nami termin spotkania.

tel. 512 810 810